Tấm tường bê tông khí trưng áp Loại vật liệu :    Bê tông nhẹ Kích cỡ     :1200mm x 600 mm x 50mm Chi tiết >>